خانه زمین شناسی آزمایش هم ارزی (معادل)ماسه ای SE (Sand Equivalent)
آزمایش هم ارزی (معادل)ماسه ای SE (Sand Equivalent)

آزمایش هم ارزی (معادل)ماسه ای SE (Sand Equivalent)

هدف از آزمایش: بدست آوردن نسبت ماسه به کل خاک که به صورت درصد بیان می شود .

وسایل لازم : استوانه مدرج _ پیمانه _ سمبه(پیستون) _ محلول شستشو.

تئوری آزمایش: به وسیله این آزمایش نسبت درصد خاک به ماسه را تعیین کرد تا نوع کارایی خاک بدست آید . این آزمایش مخصوص خاکهای درشت دانه می باشد که دانه ریز آن کم باشد .(از خاک رد شده از الک نمره 4 .(آزمایش برروی دانه های کوچکتر از ۵ ميليمتر انجام می شود.

 

شرح آزمایش:

استوا نه مدرج که ارتفاع آن بر حسب اینچ مدرج شده است را آماده کرده و داخل آن محلول شستشو را تا ارتفاع 4 اینچ پر می کنیم (محلول شستشو از کلرو کلسیم ،گلسیرین ، محلول فرمالین 40% ) سپس پیمانه را پر از نمونه کرده و آن را داخل استوا نه می ریزیم ، بعد از ریختن خاک به درون استو انه در پوش آنرا گذاشته و آنرا به مدت 30 ثانیه و به تعداد 90 بار تکان می دهیم بعد از تکان دادن آن دیواره استوانه را با محلول شسته و ارتفاع محلول را به 15 اینچ می رسانیم و سپس استوانه را در یک جای آرام قرار داده و بعد 20 دقیقه آنرا اندازه گیری می کنیم . اندازه گیری به دو روش آنجام خواهد گرفت:

1- به روش چشمی :در این روش ارتفاع لای را طبق اندازه های درج شده روی استوا نه قرائت می کنند.

2- روش دستگاهی : در این روش ابتدا قبل از آزمایش ارتفاع سمبه را داخل استوانه ثبت کرده و سپس آنرا بعد ته نشینی نمونه داخل استوانه قرار داده و عدد بدست آمده را از عدد قبلی کم می کنیم و در فرمول قرار می دهیم .

h1 = ته نشين جامد حاوی دانه های بزرگتر در کف استوانه

h2 = قسمتی که در آن مواد بصورت معلق موجودند

محاسبه عدد معادل (هم ارز) ماسه (SE) عبارت است ا ز :

SE=h1/(h1+h2)

ارتفاع h2  و  h1  ابتدا با چشم و سپس با پيستون استاندارد آهنی خوانده می شود.

 

رس

خاک خميری

خاک غير خميری

ماسه رس دار

ماسه خالص و تميز

 

0

20

40

80

100

ES

 

 

دسترسی سریع

ورود به انجمنهای پارسی گلد

معرفی سایت به دوستان

با این فرم شما قادر به معرفی این وبگاه، به دوستانتان خواهید بود.

نام شما

ایمیل شما

ایمیل دوستتان  [-] [+]

پیغام [+]

لینک به ما

. و یا بصورت متن