خانه پزشکی مدارک پروانه مطب تهران
مدارک پروانه مطب تهران

مدارک پروانه مطب تهران 

مدارك عمومی

1- اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
2- اصل و تصویر كارت نظام پزشكی
3- اصل و تصویر كارت پایان خدمت
4- اصل و تصویر پروانه دائم پزشكی
5- اصل و تصویرمعافیت یا پایان طرح نیروی انسانی
6- اصل و تصویر تسویه حساب صندوق رفاه
7- اصل و تصویر گواهی مقدماتی یا نهایی بازآموزی
8- سه قطعه عكس پرسنلی یك فرم و مشابه 4*3
9- اصل و تصویر فیش بانكی حساب 90031 بانك ملی شعبه ناصرخسرو به مبلغ 000/100 ریال بابت حق تمبر پروانه مطب ( قابل پرداخت در كلیه شعب بانك ملی )
10- اصل و تصویر فیش بانكی حساب 732 بانك ملی خزانه داریكل به مبلغ 000/230 ریال بابت صدور پروانه مطب (قابل پرداخت در كلیه شعب بانك كلی )
11- اصل و تصویر دانشنامه عمومی یا تخصصی

مدارك تخصصی

كلیه پروانه های مشروط به استخدام در وزارت خانه ها و مراكز دولتی و دانشگاهها علاوه بر مدارك عمومی:

1- نامه از بالاترین مرجع اجرائی دال بر نوع استخدام (حداقل رسمی آزمایشی)
2- سال استخدام
3- محل خدمت و عدم نیاز در ساعات غیر اداری و معرفی جهت صدور پروانه مطب شهر تهران
4- جكم كارگزینی سال جدید

كلیه متخصصین واجد شرایط صدور پروانه شهر تهران ( آزاد یا مشروط ) علاوه بر مدارك عمومی:

الف : در صورت اتمام تعهدات تخصصی ( ضریب K ) نامه فسخ سند تعهدات تخصصی
ب : در صورت ادامه تعهدات تخصصی :
1- نامه بالاترین مرجع محل خدمت دال بر تاریخ شروع تعهدات ، محل خدمت ، عدم اعلام نیاز در ساعات غیر اداری و معرفی جهت صدور پروانه شهر تهران
2- نامه معرفی معاونت محترم سلامت جهت گذراندن تعهدات به مراكز مربوطه توجه : در صورت دارا بودن دانشنامه پزشكی عمومی نیازی به ارائه مدرك تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان نمی باشد .

* در صورت دارا بودن دانشنامه پزشكی تخصصی نیازی به ارائه مدارك ذیل نمی باشد .
1- مدارك ضریب K
2- تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان

كلیه پروانه های مشروط به عضویت هیدت علمی علاوه بر مدارك عمومی :
1- نامه از معاونت آموزشی دانشگاه دال بر نوع استخدام ( در صورت قراردادی تاریخ شروع و پایان قرارداد ذكر شود )
2- سال استخدام
3- محل خدمت
4- عدم نیاز در ساعات غیر اداری و معرفی جهت صدور پروانه مطب شهر تهران
5- جكم كارگزینی سال جدید

 

كلیه پروانه های پزشكان و دندانپزشكان عمومی ( زن ) مشروط به اقامت همسر در شهر تهران علاوه بر مدارك عمومی :

الف : سابقه 2 سال كار قانونی با تائید معاونتهای درمان و داروی دانشگاههای مربوطه یا 2 سال طرح نیروی انسانی

ب : مدرك اقامت همسر در شهر تهران كه شامل یكی از موارد ذیل است .
1- فرم استشهاد محلی با تائید دفتر اسناد رسمی
2- اجاره نامه رسمی
3- در صورت اشتغال همسر در مراكز دولتی : - حكم كارگزینی سال جدید - نامه از بالاترین مرجع اجرائی دال بر نوع و مدت همكاری
4- در صورت اشتغال همسر در شركتهای خصوصی - نامه از بالاترین مرجه اجرائی دال بر نوع و مدت همكاری - اصل و تصویر حق بیمه های رد شده سه ماهه اخیر - مدارك ثبت شركت و روزنامه رسمی
5- در صورت اشتغال خصوصی: - مجوز یا پروانه كا معتبر - نامه از صنف مربوط جهت تائید محل كار با ذكر آدرس

مدارك لازم جهت تمدید پروانه مطب پزشكان

1- اصل پروانه مطب
2- گواهی نهایی بازآموزی از دفاتر آموزش مداوم دانشگاههای علوم پزشكی شهید بهشتی
3- تهران و ایران
4- فیش 75000 ریال به حساب 732 خزانه داریكل سپرده وزارت بهداشت
5- قابل پرداخت در كلیه شعب بانك ملی جهت فارغ التحصیلان قبل از 1/4/75

تذكر : در مورد پروانه های مشروط ارائه كلیه مدارك مربوط به صدور پروانه های مطب مشروط در تمدید آنها نیز الزامی است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران

 

دسترسی سریع

ورود به انجمنهای پارسی گلد

معرفی سایت به دوستان

با این فرم شما قادر به معرفی این وبگاه، به دوستانتان خواهید بود.

نام شما

ایمیل شما

ایمیل دوستتان  [-] [+]

پیغام [+]

لینک به ما

. و یا بصورت متن