خانه روانشناسی مراحا رشد جنین در شکم مادر
مراحا رشد جنین در شکم مادر

 

اگـر مـایــلید بدانید كه پیش از تولد در درون رحم چه بر سر
شما آمده این مقاله را بخوانید.

زنـدگی شـمـا بـا لـقـاح یـافـتـن یـك اسپرم و یك تخمك آغاز
گــردیده. در این لحظه 46 كروموزوم با 30 هزار ژن با یكدیگر
تركـیب می گردند تا تمام مشخصات فیزیكی شما همچون
جـنـسیت، تـیـپ بـدن، ویـژگــیهای چهره، رنگ پوست،مو و
چـشمـان شمـا را تعیـیـن كنـنـد. هنـگـامی كه لقاح صورت
می گیرد زیگوت ایجاد می گردد. این زیگوت یا همان تخمك
بــارور شده  تكثیر یافته و  پس از گذشت 5 روز از یك سلول
به 107 سلول میرسد.

 

 

 

شما در طول مدتی كه درون رحم قرار دارید توسط كیسه آمنیوتیك احاطه گشته اید. كیسه آمنیوتیك كیسه ای ست نازك كه درون آن از مایع آمنیوتیك پر گردیده است. وظیفه این كیسه محافظت از جنین (شما) در برابر صدمات و همچنین تنظیم درجه حرارت بدن جنین میباشد. شما توسط عضوی بنام جفت كه به شكل یك كیك تخت میباشد به رحم متصل گردیده اید. جفت وظیفه تبادل مواد متابولیك را میان شما و مادر به عهده دارد. در واقع شما غذا، خون، اكسیژن را از مادر دریافت كرده و دی اكسید كربن ودیگر مواد زائد را از طریق جفت دفع میكنید. البته شما مستقیما به جفت متصل نشده اید و این بند ناف است كه با 2 سرخرگ و یك سیاهرگ شما را به جفت متصل میسازد. تمام سطح بدن جنین نیز از هفته 20 م به بعد كاملا از یك لایه پنیری و مومی شكل پوشیده میگردد كه از پوست جنین در برابر مایع آمنیوتیك محافظت میكند. در غیر اینصورت پوست جنین بسیار چروكیده خواهد شد.

تقریبا از روز هفتم پس از لقاح جنین ریز در رحم مادر لانه گزینی میكند. از روز 10م نیز قاعدگی مادر متوقف میگردد. از روز 18م قلب و چشمها شروع به شكل گیری میكنند و از روز 21 م به بعد تپش قلب جنین آغاز گردیده و خون جنین را در بدنش به گردش در می آورد البته این خون با خون مادر ارتباطی نداشته و گروه خونی متفاوتی نیز دارا میباشد.

از روز  28م  به بعد چشمها، گوشها و سیستم تنفسی شروع به شكل گیری میكند. از روز 42م اسكلت بدن كامل میگردد (غضروف) و امواج مغزی قابل ثبت است.

از هفته 5 م دستها، پاها و چشمها شروع به رشد میكنند. از هفته 7م پلكها و انگشتان شكل میگیرند و بینی متمایز میگردد. در هفته 8 م تمام سیستمهای بدن شكل گرفته اند و رشد ناخنها آغاز میگردد.

از هفته 11م (ماه دوم) جنین شروع به تنفس مایع آمنیوتیكی میكند. این روند تا زمان زایمان ادامه می یابد. البته كودك با این عمل خفه نمیشود زیرا اكسیژن را از طریق جفت دریافت میكند. نقش جریان یافتن این  مایع تنها به تكامل و شكل گیری ششها و دیگر اعضای تنفسی مربوط میگردد.

* قلب جنین 120 تا 160 بار در دقیقه میزند.

* در هـــفته 8 م شما بصورت یك انسان با ابعاد مینیاتوری
میباشید. با 3 ساتنی متر قد و وزن یك گرم!

* در هـفـتـه 9 م اثــــر انگشت شما شكل می گـیـرد و كف
دستتان حساس به لمس میگردد. اگر كف دست یك جنین
را در این زمان لمس كنیم جنین دستانش را مشت خواهد
كرد!

* اگر  یـك جــنـیـن 8 هفـتـه ای را قـلـقلـك دهیم سرش را
بسمت عقب خم خواهد كرد!

* در هفته 7م تمام جوانه دندانهای شیری شكل گرفته اند.
و جنین معمولا انگشتان خود را می مكد!

 

* جوانه های  چشایی در شما از هفته 13 م تا 15 م  به بعد فعال میگردند!

* پـس از گـذشـت تنـهـا 14 هـفـتـه از لـقـاح جـنـین قادر به
شـنـیدن است اما از هفته 26 م به بعد جنین قادر است به
صـدا واكـنـش نشـان دهـد. جـالــب است بدانید جنین درون
رحـم تـمام صداهای محیط اطراف را همچون شما میشنود
امـا 10 دسی بـل ضعـیـف تـر. هرگاه جنین  در معرض صدای
بـلنـد قـرار گیـرد دست خود را مقابل گوشهایش قرار خواهد
داد! جنین اصوات بم را بهتر از اصوات زیر می شـنـود. الـبته
ایـن پـایان مـاجـرا نیست چرا كه جنین درون رحم در معرض
انواع سرو صدا قرار دارد:صدای قلب مادر،سیستم گوارشی
مادر و تنفس مادر نیز توسط جنین باید تحمل گردد. تــصویر
روبرو واكنـش جنـیـن را هنـگام شنـیـدن صـدای بـلند نشان
میدهد:

 

* جنین انسان از 6 ماهگی به بعد به یك انسان احساسی بدل خواهد گشت.

* از 4 ماهگی به بعد  چنانچه شكم مادر مقابل نور شدیدی قرار گیرد جنین دستانش را مقابل صورتش خواهد گرفت تا مسیر نور را سد كند!

* جنین انسان از هفته 20 م به بعد قادر است مانند یك انسان بالغ درد را حس كند. اما یك جنین 8 هفته ای نیز قادر به احساس درد است. چنانچه كف دست یك جنین را با یك شیء نوك تیز فشار دهیم، جنین دهانش را باز كرده و دستش را نیز میكشد!

* جنین 9 هفته ای میتواند سكسكه كند!

* جنین 90 درصد وقت خود را در رحم در خواب سپری میكند.

* از هفته 11 م به بعد جنین قادر است اشیاء را  با دستانش بگیرد!

* از هفته 17 م جنین قادر است خواب ببیند!

* از هفته 18 م تارهای صوتی جنین شكل گرفته و میتواند گریه كند!

* در هفته 16 م اندامهای تناسلی جنین كاملا تمایز یافته و كودك میتواند لگد بزند، شنا كند، بچرخد و یا معلق بزند!

* در ماه 4 و 5 برای نخستین بار مادر حكت جنین را درون شكمش احساس میكند.

* در هفته 20 م جنین در سر مو داشته ،450 گرم وزن و 30 سانتی متر قد دارد.

* جنین درون رحم میتواند بخندد و یا خمیازه بكشد!

 


* تصویر جنین 20 هفته ای درون كیسه آمنیتوتیك:

 

* مقایسه پاهای یك جنین 10 هفته ای با دست یك انسان
بالغ:

 


منبع : وب سایت مردمان

 

دسترسی سریع

ورود به انجمنهای پارسی گلد

معرفی سایت به دوستان

با این فرم شما قادر به معرفی این وبگاه، به دوستانتان خواهید بود.

نام شما

ایمیل شما

ایمیل دوستتان  [-] [+]

پیغام [+]

لینک به ما

. و یا بصورت متن